Skip to main content

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de onbelaste thuiswerkvergoeding beantwoord. In de loonbelasting geldt een gerichte vrijstelling voor de kosten die werknemers maken bij thuiswerken. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije ruimte. Met de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt werkgevers ruimte geboden om tot een bepaald bedrag thuiswerkkosten van werknemers vrij van loonheffingen te vergoeden. Werkgevers bepalen vervolgens zelf of zij hun werknemers tegemoet willen komen in de kosten die deze werknemers maken in verband met thuiswerken.

 

In augustus 2021 heeft het Nibud berekend dat de gemiddelde kosten om thuis te werken ongeveer €2 per werkdag per persoon bedragen. In maart 2022 heeft het Nibud berekend dat thuiswerken door de gestegen energieprijzen duurder is geworden en uitkomt op ongeveer €3,05 per werkdag per persoon. De staatssecretaris is niet van plan de gerichte vrijstelling van €2 per dag te verhogen. Wel wordt deze vrijstelling jaarlijks geïndexeerd. Uitgaande van de verwachte tabelcorrectiefactor van 1,063 bedraagt het vrijgestelde bedrag per 1 januari 2023 €2,13.

 

Bij de evaluatie van de werkkostenregeling zal bekeken worden of het bedrag van de vrijstelling nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten die werknemers maken. De evaluatie staat gepland voor 2023 of 2024.

justin

Het is mijn passie om een leuke band op te bouwen met onze relaties en onze flexmembers waarbij geen vraag te veel is en ik iedereen probeer verder te helpen. Onze pay-off; Groei mee! Is bij mij dus zeker van toepassing!

Leave a Reply

Chat openen
Op zoek naar een nieuwe baan? 🔎 Neem vrijblijvend contact met ons op via WhatsApp 💬